Juris Briķis

Dzimis 1954.gada 28.martā Liepājā. Mācījies Durbes pamatskolā, pēc tam beidzis Kazdangas sovhoztehnikumu.

Precējies, laulībā  ar Sandru Briķi no  24.08.1984., kura strādājusi par izmeklētāju policijā, vecāko izmeklētāju prokuratūrā, pašvaldības juridiskajā daļā un pēdējos 15 ar pus gadus strādā par tiesnesi. Kopīgas profesionālās intereses valsts iekšējās drošības sakārtošanā un Latvijas valsts likumdošanas sakārtošanā, lai bērniem un mazbērniem būtu nākotne un drošība šajā valstī.

  No 1975-1977 mācījies  Iekšlietu ministrijas Rīgas speciālā milicijas vidusskola, ieguvis kvalifikāciju jurists.

No1982-1987 mācījies Iekšlietu ministrijas Minskas Augstākā milicijas skolā, ieguvis kvalifikāciju jurists.

 No 01.09.2009.atvaļināts policijas pulkvedis, izdienas stāžs 36 gadi. Lielāko daļu strādājis kriminālpolicijā  - līdz 1992.gadam. Pēdējos gadus bija Saldus policijas priekšnieks, pirms tam Valsts policijas štāba priekšnieka vietnieks, Liepājas pilsētas un rajona policijas priekšnieks, Liepājas rajona policijas priekšnieks.

Ievērojamākie apbalvojumi :Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Zelta Goda zīme nr.131, personīgais ierocis u.c.;1991.gada Barikāžu aizstāvju piemiņas zīme.

Orientējas  iekšlietās,  policijas un citu tiesībsargājošo iestāžu struktūrās, pieredze darba organizācijā  un vadībā, kriminālpolicijas darbā.

Labprāt būtu turpinājis darbu profesionālā vidē – policijā, un to atļāva dienesta pagarinājums, bet pēc Kurzemes reģionālās policijas izveidošanas, profesionalitāte nebija noteicošā, un atbilstošam darbam piedāvājumu nebija, tādēļ arī nolēma atvaļināties no dienesta.

Pašreiz dzīvo ģimenes lauku mājās Kazdangas pagastā un sakopj daļu no Latvijas zemes, nodarbojas arī ar biškopību.

Intereses ir sakārtot Latvijas valsti, tās vidi tā, lai bērniem būtu nākotne un drošība šajā valstī, kā, galvenos kritērijus nosakot,   profesionālu un godīgu attieksmi pret darbu un sabiedriskām lietām.

Kristīgo vērtību, cilvēka pamattiesību īstenošana Latvijā ir atkarīga no politikas un Saeimas pieņemtajiem likumiem, bet, ja tie ir pretrunā ar tiesību principiem, tiek bremzēta attīstība dažādās sfērās.